NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

AgePaths advisory board-møte

av thomas

Det andre møte med ekspertpanelet i AgePaths prosjektet ble avholdt på Voksenåsen 20-21. september. Panelet ga tilbakemelding på status i...

Les mer

ACCESS kick-off

NOVA arrangerte kick-off møte for infrastrukturprosjektet ACCESS Life Couse - Upgrade & Expansion, den 2. februar. Til stede var deltakere...

Les mer
Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

ACCESS Upgrade i gang!

ACCESS er et infrastrukturprosjekt ved NOVA som har som hovedformål å forbedre datakvaliteten og tilgangen til norske livsløpsdata.

Les mer
Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

Fullført datainnsamling

Datainnsamlingen til tredje runde av NorLAG-undersøkelsen er nå fullført. Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført over 6000 intervjuer,...

Les mer

NSA-seminar om livskvalitet

Norsk selskap for aldersforskning arrangerte seminar om sykdomsbyrde, sosial ulikhet og livskvalitet 31. mai på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer
Thomas Hansen holder frivillighetsforedrag.

Eldres frivillige innsats

Statens Seniorråd arrangerte den 9. februar frokostseminar om frivillighet blant eldre på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer

De nye gamle

Siste utgave av Tidsskrift for Norsk psykologforening er viet aldring og psykisk helse, og med særlig fokus på morgendagens eldre....

Les mer