NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Aldersvennlig frivillighet

av thomas

På Inkluderingsdagen 27. februar lanserte frivillighetsbyråden prinsipper for en aldersvennlig frivillighet. AgePaths-prosjektet har bidratt med forskning til grunnlagsmateriale bak prinsippene...

Les mer

Frokostmøte om ensomhet

av thomas

Aldersforskningsmiljøet ved NOVA holdt frokostseminar om sosial eksklusjon og ensomhet i eldre år, med særlig blikk på europeiske forskjeller.

Les mer 0 kommentarer
Marijke Veenstra presenterer NorLAG-data.

Ny NorLAG forskningsinfrastruktur

av thomas

Nye tilrettelagte NorLAG data og NorLAG forskningsinfrastruktur ble lansert på OsloMet 27. januar. Om lag 100 personer deltok på møtet,...

Les mer
Eldre mann/arbeider i industrilokale jobber med vinkelsliper. Foto: colourbox.com

Er eldre arbeidstakere slitne?

av thomas

Er eldre arbeidstakere mer slitne enn yngre arbeidstakere? Er slitenhet en vanlig grunn til tidlig pensjonering?

Les mer

Norsk alderskongress om aktiv aldring

av thomas

200 personer deltok i den 7. norske alderskongressen på Fornebu 24-25. oktober. Marijke Veenstra og Katharina Herlofson ved NOVA var...

Les mer
Fornøyd mann bader i sjøen. Foto: colourbox.com

Fem myter om alderdommen

av thomas

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn? Er gamle gubber mer gretne?

Les mer

Tiltak for økt seniorfrivillighet

Ressursgruppen for prosjektet "Dugnad for deltakelse" hadde første møte 9. september. Prosjektet går over 3 år og ser på måter...

Les mer
Bestemor med barnebarn på fanget i blomstereng. Foto: colourbox.com

Engasjerte besteforeldre

av thomas

Hjelper dagens besteforeldre nok til med barnebarna? Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i...

Les mer

Podcast om barnløshet

Er det en myte at man blir lykkeligere med barn? Er barn en "aldersforsikring" mot ensomhet og depresjon i alderdommen?

Les mer

Dugnad for eldres frivillighet

Byrådet inviterte frivillighetsorganisasjonene til workshop på Grorudhuset 29. mai for å diskutere måter å øke eldres frivillighetsdeltakelse i Oslo.

Les mer

NorLAG på IAGG kongressen

av thomas

Ni NOVA-forskere deltar på den 9nde IAGG kongressen i Gøteborg 23-25. mai. I alt seks papers vil legges fram som...

Les mer
Maja Grøtting. Foto: StudioVest/NOVA

Maja disputerer!

av thomas

Den 29. mai vil Maja W. Grøtting forsvare avhandlingen "Empirical essays on Health and aging" ved Universitet i Bergen.

Les mer