Studier av livsløp, aldring og generasjon

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+). To runder med datainnsamling er gjennomført så langt, den første i 2002-03, den andre fem år senere, i 2007-08. I den andre runden ble NorLAG koblet sammen med den internasjonale undersøkelsen Generations and Gender Survey (GGS). Sammenslåingen fikk navnet LOGG (Life course, generation and gender), og inkluderer individer i alderen 18+. Data fra NorLAG og LOGG er del av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, finansiert av Norges forskningsråd.

 

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder paneldata (2002-2007) om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg, og familierelasjoner for mer enn 3 500 (40+ år) individer. I 2007 ble studien koblet sammen med den norske Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). LOGG inkluderer 15 000 individer i alderen 18+ år og har i tillegg mer omfattende opplysninger om verdier og holdninger, familiedemografi og likestilling. Dataene inngår i den internasjonale Generations and Gender Survey. NorLAG og LOGG er del av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, finansiert av Norges Forskningsråd.